Legislatíva

Mobilné domy podľa europskej normy EN 1647 vozidlo na voľný čas určené na sezonne ubytovanie (nie na trvalé bývanie), nevyžaduje sa stavebné povolenie. Ked že mobilný dom nie je stavba nebude vydané stavebné povolenie.

 
doporučujeme, aby v záujme plnohodnotného užívania pri jeho umiestňovaní postupovali podľa §55 ods.2 písm.a a §76 ods.3 Stavebného zákona, ktorým je ohlásenie Stavebnému úradu o umiestnení jednoduchej stavby, čo je v súlade s usmernením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a teda by malo byť záväzné pre všetky Stavebné úrady.
 
 

Modulové domy splňajú naše hygienické, tepelnoizolačné, a všetky ostatné normy. Sú vhodné na trvalé bývanie a preto odporúčame stavebné povolenie. Máme realizácie aj na základe oznámenia o malej stavbe, ked že moduly nie sú trvalo spojené zo zeminou.